Salgs- og leveringsbetingelser

De opgivne priser er alle inkl. råstof afgift og statsligt produktionsvederlag sats 2023, ekskl. moms.

Ved køb under 500,- kr. ekskl. moms i faktureringsperioden, beregnes ekspeditionsgebyr på 50,- kr. ekskl. moms.

Energitillæg:

Energitillæg pålægges alle materialer, se den aktuelle sats på vores hjemmeside.

Fakturering: Hver den 15. og 30.

Betalingsbetingelser:

Hvor intet andet er aftalt er betalingen netto kontant. Konto oprettes kun efter aftale med kontoret.

Produktansvar:

Det er købers ansvar at iagttage, at leverede materialer er egnede til det formål, hvortil de ønskes anvendt.
Næstved Sten- & Grus ApS/ FS- Grusindustri ApS er ikke ansvarlig for skader og tab, som følge af materialernes forkerte anvendelse.
Produktansvar omfatter ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.